بازدیدها: 1771

شرکت بهینه گستر نمای آفتاب ( آلوین پنجره ) نماینده رسمی شرکت وینتک موفق به دريافت گواهينامه استاندارد توليد پنجره از آزمايشگاه شركت وينتك شده است كه بر اين اساس پنجره توليد شده از لحاظ

• نفوذپذيري هوا (هوابندي)
•نفوذپذيري آب (آب بندي)
•و مقاومت در برابر نيروي باد و ايمني
مورد آزمون قرار گرفته است.

 

 

چرا پروفیل های وینتک؟

پروفیلهای تولید شده در گروه کارخانجات WINTECH شامل پروفیلهای UPVC تولید شده در کارخانه ایران و کارخانجات خارج از کشور ایران می باشد و تمامی محصولات تولیدی در این کارخانجات با تکنولوژی یکسان و ترکیبات مواد اولیه همگون تولید شده و از طرف واحد نظارت و کنترل کیفی مرکزی، مستقر در کارخانه مرکزی، بصورت مرتب کنترل و نظارت می گردد و جهت کنترل و حفظ کیفیت برند WINTECH در کلیه واحدهای تولیدی در تمامی کشورها نظارت دقیق علمی و عملی وجود داشته و همواره گزارش عملکرد واحدهای تولیدی بصورت ماهانه با آنالیز دقیق به مدیریت کنترل کیفی مرکزی ارسال می گردد.

پروفیلهای تولید شده در کارخانه ایران با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور ایران وکشورهای همجوار طراحی گردیده و در ترکیب فرمولاسیون این پروفیلها شرایط جوی حاکم بر این کشورها از نظر حفظ کیفیت و مقاومت این محصولات لحاظ گردیده است. مصرف پروفیلهای UPVC تولید شده در کارخانه ایران جهت پروژه های ساختمانی موجود در این کشور بهینه تر بوده و طول عمر و دوام کیفیت بیشتری خواهد داشت.

آزمایشگاه کنترل کیفیت پنجره های وینتک

همواره تضمین کیفیت محصولات تولید شده جهت جلب رضایت مشتریان، به عنوان یکی از اهداف استراتژیک و مبحث مهم در گروه کارخانجات WINTECH مطرح میباشد که موجبات استقرار سیستم های کنترل کیفیت فرایند تولید محصولات، از مرحله تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی و با استفاده از منابع انسانی متخصص و کارآزموده به همراه تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه WINTECH ایران گردیده است.

بر اساس اقدامات فوق، کارخانه WINTECH ایران طی اولین ماههای تولید علاوه بر دریافت گواهینامه اجباری درج علامت استاندارد کشور ایران بر روی محصولات بر اساس الزامات استاندارد ISIRI 12291، آزمایشگاه کارخانه WINTECH در ایران موفق به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ASH/2626 گردیده و در حال ارائه خدمات آزمون به ادارات استاندارد سراسر کشور، گمرکات، شرکتهای بازرسی و سایر متقاضیان در زمینه پروفیلهای UPVC می باشد.

واحد کنترل کیفیت با اتکاء به پرسنل مجرب و بر اساس طرحهای کنترلی تدوین شده مطابق با الزامات استاندارد ISIRI12291 توسط واحد مهندسی و توسعه و همچنین با استفاده از امکانات و تجهیزات واحد آزمایشگاه مستقر درکارخانه WINTECH ایران، از طریق نمونه برداری و کنترل از مرحله تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی، کیفیت محصولات تولیدی کارخانه را تحت کنترل دارد.

مراحل کنترل کیفی:

 • کنترل ابعادی
ابعاد و ضخامت دیواره های قابل رویت و غیر قابل رویت، عمق، عرض و اندازه کانالهای پروفیل طبق استاندارد ISIRI 12291 با استفاده از کولیس دیجیتال اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل ظاهری پروفیل
ظاهر پروفیل، تحت زاویه 45 درجه‌ نور آسمان شمال یا تحت منبع نوری مصنوعی معادل با زاویه رویت عمود بر پروفیل به روش چشمی، تعیین و کنترل می گردد.
 • کنترل میزان انحراف از راست بودن پروفیل
در این آزمون میزان انحراف طولی پروفیل، با استفاده از فیلر و میز صافی طبق استاندارد ISIRI 12291 اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل جرم واحد طول پروفیل

در این آزمون جرم واحد طول پروفیل طبق استاندارد ISIRI 12291 با استفاده از ترازوی حساس اندازه گیری و کنترل می گردد.

 

 • کنترل میزان استحکام در برابر ضربه چارپی
در این آزمون میزان مقاومت نمونه های تهیه شده از سطوح پروفیل در برابر ضربه چارپی با استفاده از دستگاه Charpy طبق استانداردهای ISIRI 12291، ISIRI 9277-1 و EN ISO 179-1&2 اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل مقاومت پروفیل در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پائین
در این آزمون میزان شکنندگی پروفیل در دمای -10℃ طبق استاندارد BS EN 477 و ISIRI 12291 بررسی و کنترل میگردد.
 • کنترل درصد برگشت حرارتی
در این آزمون پس از قرارگیری در معرض دمای 100℃ مقدار برگشت حرارتی (R)، را برای هرسطح قابل رویت و برگشت حرارتی تفاضلی (∆R) بین دو سطح متقابل را طبق استاندارد ISIRI 10787 اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل تغییرات ظاهری پروفیل در دمای بالا
در این آزمون میزان تغییرات ظاهری پروفیل ها در معرض دمای 150℃ مطابق با استاندارد ISIRI 10786 بررسی و کنترل می گردد.
 • کنترل دمای نرم شدن ویکات
در این آزمان حداقل دمای نرمی نمونه های تهیه شده از پروفیل طبق استانداردهای ISIRI 6982 و EN ISO 306 اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل مقاومت جوش گوشه ها
در این آزمون مقدار تنش شکست برای نمونه های پروفیل جوش داده شده (L شکل) بر اساس مقدار نیروی خمش فشاری بدست آمده، ناشی از شکست نمونه ، بر اساس استانداردهای ISIRI 10930 و BS EN 514 محاسبه و کنترل میگردد.
 • کنترل مدول الاستیسیته خمشی
در این آزمون حداقل مدول الاستیسیته خمشی برای نمونه های تهیه شده از پروفیل مطابق استاندارد های ISIRI 357 و EN 178 اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل مقاومت ضربه کششی
در این آزمون مقدار مقاومت در برابر ضربه کششی برای نمونه های تهیه شده از پروفیل مطابق با استاندارد های ISIRI 10919 و EN ISO 8256 اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل نشانه گذاری
درج علائم نشانه گذاری و قابلیت ردیابی محصول، بر روی پروفیل ها مطابق با استاندارد ISIRI 12291 بررسی و کنترل می گردد.
 • کنترل چگالی
در این آزمون مقدار جرم واحد حجم نمونه های تهیه شده از پروفیل، مطابق با استاندارد ISIRI 6840 اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل ثبات رنگ سطوح پروفیل
در این آزمون رنگ پروفیل ها از لحاظ محدوده طیفی با استفاده از دستگاه Spectrophotometer و تعیین مقادیر L (سیاهی-سفیدی) ، a (قرمزی-سبزی) و b (آبی- زردی) اندازه گیری و کنترل می گردد.
 • کنترل براقیت سطوح پروفیل
در این آزمون با استفاده از دستگاه Glass Meter، میزان براقیت سطوح پروفیل بر اساس سفارش تعیین شده کنترل و اندازه گیری می گردد.
 • کنترل مقاومت پروفیل در برابر هوازدگی مصنوعی
ددر این آزمون هر چند ماه یکبار و در صورت تغییر فرمولاسیون یا جهت کنترل ترکیب مواد در پروسه تولید، نمونه های برش خورده از پروفیل طبق الزامات استاندارد مربوطه، با توجه به شرایط آب و هوایی مد نظر( آفتابی، بارانی، شرجی و …. ) شبیه سازی شده توسط دستگاه
Xenon test ، تحت هوازدگی مصنوعی قرار گرفته و پس از طی دوره زمانی مورد نظر میزان مقاومت پروفیل در مقابل تغییرات رنگ از طریق اندازه گیری پارامترهای رنگ، با استفاده از دستگاه Spectrophotometer در مقایسه با نمونه های شاهد بررسی و کنترل میگردد . همچنین برای نمونه های تحت آزمون، تغییرات مقدار مقاومت در برابر ضربه چارپی در مقایسه با نمونه های شاهد اندازه گیری و کنترل میگردد.
لازم به توضیح است که دوره زمانی شبیه سازی شده را میتوان برای بازه های زمانی مختلف، منجمله 10 الی 15 سال در طول 12 الی 18 ماه برنامه ریزی و اجرا نمود.

1 دیدگاه برای “نماینده رسمی وینتک غرب تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *