پنجره دوجداره آرکی یا قوس دار با پروفیل خم

پنجره دوجداره آرکی یا قوس دار با پروفیل خم

بازدیدها: 1736پنجره های قوس دار واژه پنجره در برخورد اول به گوش و ذهن بسیار آشنا است و دلالت بر ساختاری در بنا دارد که هر روزه با آن سروکار داریم و در ظاهر در همه دنیا کم و بیش به یک صورت است. واقعیت این است که نگاه جوامع و فرهنگ های مختلف به...