شیشه کم گسیل Low-E

شیشه کم گسیل (Low-E) چیست و چگونه کار می کند؟

بازدیدها: 1818شیشه کم گسیل (شیشه Low-E) چیست و عملکرد آن چگونه است ؟ قبل از آن نیاز است که در خصوص تابش خورشید و طیفهای نور بیشتر بدانیم . امواج تابشی خورشید بر اساس طول موج به سه طیف اصلی تقسیم میگردد ۱-طیف ماوراءبنفش(UV) (UltraViolet): با طول موج ۳۰۰ الی ۳۸۰ نانومتر، که برای پوست و...