راه تشخیص وجود گاز آرگون در شیشه دوجداره

راه تشخیص وجود گاز آرگون در شیشه دوجداره چیست؟

بازدیدها: 1612راه تشخیص وجود گاز آرگون در شیشه دوجداره چیست؟ پاسخ ها 1)وجود گاز آرگون در کاهش انتقال (u-value) ندارد و با استفاده از دستگاه مخصوص در شرکت های تولید شیشه دو جداره قابل اندازه گیری می باشد. 2)هیچ راهی وجود ندارد مگر خرید از فروشندگان و تولید کنندگان معتبر 3)تا حدودی از صداش میشه.با...