کاربر گرامی قیمت های بدست آمده بدون احتساب هزینه نصب می باشد. هزینه نصب 10 الی 20 درصد از کل مبلغ محاسبه شده می باشد که با توجه به شرایط پروژه تعیین می گردد.
همچنین می توانید برای دریافت مشاوره و اطلاع از قیمت نهایی در صفحه بعد درخواست خود را برای ما ارسال کرده و کارشناسان ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد